Английски език за деца 

Защо на английски в Макао? 


В обучението по английски език  сме си поставили прости цели - децата да посещават курсовете с удоволствие и да получат реални, практически знания. 


По-лесно и бързо се научава, когато ученето е съпътствано с положителни емоции!
Стараем се  да създадем атмосфера, в която децата да се забавляват и да се чувстват спокойни и уверени. По този начин те с лекота усвояват нови знания и умения и не се притесняват да демонстрират вече придобитите.

 

Език се учи най-лесно чрез преживяване.
Стремим се децата да могат най-бързо и ефективно да се научат да използват езика, а най-лесно се учи чрез преживяване. Затова голяма част от обучението ни е чрез игри и драматизации на реални ситуации, които са близо до света на децата.

 
Не е важно какво и как преподаваш, а колко децата научават и могат.
Нашата лична цел като учители е непрестанно да търсим нови методи и идеи, които да помагат на нашите ученици да са по-добри, да учат по-лесно и с по-голям интерес.


Постоянен контакт с родителите чрез нашия електронен дневник 
Чрез електронния дневник  родителите могат непрекъснато да следят как върви обучението на децата им - присъствия, закъснения, забележки и похвали, домашна работа и др. 

 
Колкото повече, толкова повече

Мъдрите слова на Мечо Пух се отнасят с пълна сила, когато става въпрос за ученето на английски език. Освен задължителното домашно, предлагаме много идеи за интересни занимания, които да разнообразят ученето вкъщи. В раздела "Връзки и идеи" ще откриете онлайн игри и допълнителни материали за разпечатване. Отделно всички наши ученици редовно ще намират в електрония  дневник полезни линкове, директно свързани с изучавания от тях  материал. 
 

Share